Wednesday, May 19, 2010

18. mai, Leirvåg og Fonnes, Austrheim + Hope, Lindås

Sandlo i Leirvågen

Kortnebbgås i Leirvågen

Greit å begynne med det siste av dagens funn først, en syngende gresshoppesanger ved Hopsvatnet. Dette er så vidt jeg veit en ny lokalitet for arten og det tredje funnet i Hordaland i år. Håpet var egentlig å få høre en sivsanger eller to. Det var to ved vannet i fjor vår. Hørte ingen i kveld, men det var ihvertfall en spillende enkeltbekkasin.

Dagens nest mest spennede funn var en kortnebbgås om holdt seg sammen med 31 grågjess på markene i Leirvågen. I det samme området holdt det seg også flere par med vipe og jeg observerte to overraskende store unger som lette etter mat. Tre rødstilk så jeg både på markene og i våtmarken. Trolig de samme fuglene jeg så begge steder. I våtmarken var det ellers bl.a. et par sandlo, et par storspove , en krikkand og sju grågjess.

I Purkebolsvatnet var årets første brunnakker for Nordhordland, et par. Her var det og bl.a. sju grågjess, en syngende krikkand hann og minst to toppand hanner. I skumringen fløy det en rugde over Vestretjønna. Ikke så mange rugder å se i år...
No comments:

Post a Comment