Wednesday, May 19, 2010

19. mai, Hope - Lindås + +

På vei hjem fra jobb fant jeg igjen gresshoppesangeren i bringebærkrattet på jordet i sørenden av Hopsvatnet. Nå tok jeg meg også tid til å svinge innom Utgjerdet. Har var årets første sivsanger for Nordhordland på plass.
Videre på veien hjem var jeg nedenom Hundvensvatnet. Har trommet en dvergspett ivrig på metallokkene på flere av høyspentmastene. Rett ved bøkeskogen på Vollom, Seim trommet også en dvergspett. Denne på bølgeblikktaket på en gammel løe.

No comments:

Post a Comment