Thursday, October 28, 2010

28 oktober - Festeområdet, Lindås

en kort tur ut på formiddagen i dag resulterte bl.a. i funnet av den ellevte vannriksa i Lindås kommune på litt over en uke. Denne fant jeg i vika som er rett før man krysser den lille broa over Festevatnet. Her var det og tre krikkender, 7 kanadagjess, samt en flokk med tamender. Ellers er det verdt å nevne funnet av minst 15 enkeltbekkasin ved Haukåsen og en rugde ved Skotsundvatnet. Mye dompap å høre for tiden.

Tuesday, October 26, 2010

26 oktober - vannrikser i Lindås

Også i dag var hovedpoenget å finne så mange vannrikser som mulig i Lindås. Hadde lagt opp en rute på forhånd. Den ble fulgt sånn noenlunde...
Resultat blei ihvertfall funn av minst tre nye vannrikser. Fikk og bekreftet at den jeg fant i Kallsåstjørni 21.10 fortsatt er på plass. De tre nye i dag var på, så vidt jeg vet, nye lokaliteter for arten. I dag fant jeg vannrikse i Tveitavatnet ved Fammestad. Dette var i en vik som jeg tidligere har fotografert og jeg visste derfor at det var den del siv og gress som kunne utgjøre et mulig vannriksehabitat (selv om troen ikke var helt til stede). En fugl svarte, gledelig nok, raskt på playback her. I vannet var det og tre storskarver. Minst en av de var mellomskarv.
Ved Søravatnet ved Hodnekvam observerte jeg en fugl i sivet etter at jeg hadde spilt av lyd. Denne fuglen var fullstendig stille. Ved Litlavatnet, bare noen få hundre meter lenger nord var det enda en vannrikse. Denne svarte på lydavspillingen. I løpet av tre dagers leting den siste uka har jeg nå funnet minst 10 ulike individer på seks ulike lokaliteter. Regner da de to ved Hodnekvam som samme lokalitet.
Skal prøve å oppsøke så mange potensielle vannrikselokaliteter som mulig på Austrheim, Radøy og i Meland i løpet neste tre ukene. Pluss noen få til i Lindås.
Under dagens runde kom jeg over to musvåker ved Haukåsvatnet. Disse lettet og forsvant mot nord. Var nok to av de lokale fuglene. Ved Torvvatnet fløy det over en havørn og jeg skremte også opp en rugde. Torvvatnet så ut til å være en flott vannrikselokalitet, men ingen fugler å se eller høre etter playback. To sangsvaner holdt seg i Hjelmåsvatnet. Dette er kun det andre funnet av sangsvane i Hordaland i høst. Det første var på Austevoll for tre dager siden.

Monday, October 25, 2010

25 oktober - Grunnosen. Austrheim + Brunnsland og Utgjerdet, Lindås

Østlig gransanger på Børilden

Horndykker i Grunnosen

Smålom i Grunnosen

Planen for dagen var å padle i Grunnosenområdet på Austrheim. Noe jeg også gjorde, men på veien ut tok jeg turen innom et par potensielle steder for å finne vannrikse. Første stopp var Brunnsland og Haugstjørna. Var på plass litt før halv ni og fikk umiddelbart svar på lydavspillingen jeg gjorde, men fuglen var langt unna så hjeg gikk litt nærmere og fikk etterhvert fuglen til å rope flere ganger. Neste stopp gjorde jeg ved Utgjerdet ved Hope. Har var det minst to fugl som svarte umiddelbart. Så også to fugler visuelt.

Som vanlig gikk padleturen ut fra Holmen på Toftegård. Alt før kajakken er på vannet kommer det en smålom svømmende. Også tre sjøorrer kan jeg se fra kaien. Tok den vanlige runden, d.v.s. at jeg holdt meg for det meste inne i selve Grunnosen. dagens funn ble bl.a.:

-horndykker 2
-smålom 1
-svartand 4
-sjøorre 4
-havelle 1
-15 silender
- 5 kvinender

en lokk med ca. 50 sidenvans fløy over. Det samme gjorde fire spurvehauker.

Gikk en tur i land på sørøstre delen av Børilden, på Vestretangen. Her treff jeg en flokk med barnehageunger på båttur :-)
Av fugler kan jeg nevne bl.a. omtrent 80 sidensvans, en gråspett, tre fuglekonger, svartmeis, to stær, rødvingetrost, gråtrost, svarttrost, fire gjerdesmetter, to rødstruper, samt en østlig gransanger, tristis.

Thursday, October 21, 2010

21 oktober - Eikangerområdet, Lindås


Vannrikse ved Kallsåstjørna

Planen var egentlig en padletur på Austrheim, men diverse forhold gjorde at det ikke ble aktuelt. I stedet gikk turen mot Eikanger. Noen få toppender var ankommet brakkvannsområdet. Her var og den lokale knoppsvanebestanden, to voksne og fem unger. Mer overraskende var det å finne to hvite knoppsvaner til i Innegardsvågen på Eidsnes. Her var det og en nøtteskrike.
I Liavatnet hadde jeg planer om å finne ut om det er vannrikser på plass i år også. Det var det. Ikke mindre enn tre fugler (det kan ha vært fire også!) holdt til i nordenden av vannet. Disse svarte på lydavspilling. Ellers var et tre krikkender og to silender, samt en storskarv som kan ha vært en sinensis (mellomskarv). En nøttekråke fløy over. På hjemturen stoppet jeg bl.a. ved Kallsåstjørna. Her var det også en vannrikse som svarte på playback. Denne fikk jeg knipset noen bilder av. Skal i løpet av de kommende ukene prøve å finne ut om det er flere vannrikser som holder seg i nordhordlandsnaturen.

Tuesday, October 12, 2010

Kjevikdalen., Lindås + Årås, Austrheim

STORKEN er fortsatt på plass i Kjevikdalen. Ihvertfall iblandt. Den satt på stolpen sin da jeg kjørte forbi klokken kl. 15.45.

Under et kort besøk i Åråsfeltet på Austheim suste det en fugleflokk i full fart rett over hodet på meg. De var vekke på et par sekunder, men rakk å gi nok lyd fra seg til at jeg kanne fastslå at det dreide seg om i overkant av 20 sidensvanser. Ny årsart for Austrheim.

Tuesday, October 5, 2010

05 oktober - Kjevikdalen, Lindås

Stork i Kjevikdalen

STORK på avfallsanlegget i Kjevikdalen. Funnet ble gjort av en av de som jobber der og videreformidlet av Tore Svendsen. Ikke akkurat den store naturopplevelsen å se en slik fugl fly ut av en matavfallscontainer for deretter å lande på en stolpe, men uansett kjekt å se en slik stor og sjelden fugl på nært hold. Den satt fortsatt på stolpen når jeg kjørte derfra omtrent kl. 15.40.

04 oktober - Fonnes og Leirvåg, Austrheim

Mellom arbeidsøktene blei det tid til litt fuglekikking lokalt rundt Mongstad. Dagens mest spesielle funn kom i Leirvågen der en tårnseiler var næringsøkende ganske lavt over markene i regnværet. Dette er kun det fjerde oktoberfunnet i som er registrert i artsobservasjoner for Hordaland. Et annet spennende funn var en jaktfalk som lettet fra noen steiner da jeg kjørte forbi nordenden av Altersvatnet. En mulig bergand holdt seg sammen med seks brunnakker i Ævatnet.

Friday, October 1, 2010

01 oktober - Fonnes, Austrheim

Kjekt å finne vannrikse i området igjen. En fugl svarte når jeg spilte av lyd i Vestretjørna. I fjor var det minst to vannrikser i Purkebolsvatnet. Trolig frøys disse ihjel når kulda kom. Siste obervasjon da var 10.12.09. Så får vi se om fuglen i Vestretjørna er en som er på trekk eller om det er en som vil forsøke å overvintre i området.