Monday, October 25, 2010

25 oktober - Grunnosen. Austrheim + Brunnsland og Utgjerdet, Lindås

Østlig gransanger på Børilden

Horndykker i Grunnosen

Smålom i Grunnosen

Planen for dagen var å padle i Grunnosenområdet på Austrheim. Noe jeg også gjorde, men på veien ut tok jeg turen innom et par potensielle steder for å finne vannrikse. Første stopp var Brunnsland og Haugstjørna. Var på plass litt før halv ni og fikk umiddelbart svar på lydavspillingen jeg gjorde, men fuglen var langt unna så hjeg gikk litt nærmere og fikk etterhvert fuglen til å rope flere ganger. Neste stopp gjorde jeg ved Utgjerdet ved Hope. Har var det minst to fugl som svarte umiddelbart. Så også to fugler visuelt.

Som vanlig gikk padleturen ut fra Holmen på Toftegård. Alt før kajakken er på vannet kommer det en smålom svømmende. Også tre sjøorrer kan jeg se fra kaien. Tok den vanlige runden, d.v.s. at jeg holdt meg for det meste inne i selve Grunnosen. dagens funn ble bl.a.:

-horndykker 2
-smålom 1
-svartand 4
-sjøorre 4
-havelle 1
-15 silender
- 5 kvinender

en lokk med ca. 50 sidenvans fløy over. Det samme gjorde fire spurvehauker.

Gikk en tur i land på sørøstre delen av Børilden, på Vestretangen. Her treff jeg en flokk med barnehageunger på båttur :-)
Av fugler kan jeg nevne bl.a. omtrent 80 sidensvans, en gråspett, tre fuglekonger, svartmeis, to stær, rødvingetrost, gråtrost, svarttrost, fire gjerdesmetter, to rødstruper, samt en østlig gransanger, tristis.

No comments:

Post a Comment