Tuesday, October 5, 2010

04 oktober - Fonnes og Leirvåg, Austrheim

Mellom arbeidsøktene blei det tid til litt fuglekikking lokalt rundt Mongstad. Dagens mest spesielle funn kom i Leirvågen der en tårnseiler var næringsøkende ganske lavt over markene i regnværet. Dette er kun det fjerde oktoberfunnet i som er registrert i artsobservasjoner for Hordaland. Et annet spennende funn var en jaktfalk som lettet fra noen steiner da jeg kjørte forbi nordenden av Altersvatnet. En mulig bergand holdt seg sammen med seks brunnakker i Ævatnet.

No comments:

Post a Comment