Thursday, October 28, 2010

28 oktober - Festeområdet, Lindås

en kort tur ut på formiddagen i dag resulterte bl.a. i funnet av den ellevte vannriksa i Lindås kommune på litt over en uke. Denne fant jeg i vika som er rett før man krysser den lille broa over Festevatnet. Her var det og tre krikkender, 7 kanadagjess, samt en flokk med tamender. Ellers er det verdt å nevne funnet av minst 15 enkeltbekkasin ved Haukåsen og en rugde ved Skotsundvatnet. Mye dompap å høre for tiden.

No comments:

Post a Comment