Monday, November 1, 2010

01 november - Festevatnet, Lindås

Turen på formiddagen i dag gikk til Festevatnet og Myksvoll våtmark som er i sørenden av Festevatnet. I nordenden av vatnet var det i dag tre vannrikser. På torsdag fant jeg kun en. Den jeg fant på torsdag var der i dag og, samt to andre. Den fra torsdag har en lyd som skiller seg fra de andre vannriksene jeg har hørt. Dette, samt at lyden kom ra nøyaktig samme sted gjør at jeg er sikker på at dette er samme fuglen. I nordenden var det bl.a. en krikkand og en flaggspett.
I Myksvoll våtmark, og ned mot vatnet, fant jeg altså fire vannrikser. Er allikevel ganske sikker på at det var enda flere i dette meget fine området. Her var det bl.a. en rugde, en enkelbekkasin og minst to stjertmeis. Fire grågjess og to nøttekråker fløy over.

Den første vannriksa i Lindås i høst fant jeg 21.10.Nå har jeg funnet vannrikse på 9 lokaliteter, og totalt minst 17 individer.

No comments:

Post a Comment