Wednesday, November 10, 2010

09 november - Radøy

Vannriksesøk på Radøy i dag. Dette førte til funn av fire nye individer og fire nye lokaliteter.
En i Storavatnet på Toska, en i Kjevatnet rett før Toskavegen, en i Nesvatnet ved Manger og en i Bøtjernet ved Bøvågen. Dvs. at det til nå i høst er funnet 51 ulike vannrikser i NH.
I løpet av dagen så jeg bl.a. tre spurvehauker, en nøtteskrike, en enkeltbekkasin og minst 24 kanadagjess.

No comments:

Post a Comment