Monday, December 27, 2010

27 desember - Austrheim

Dvergdykker i Grunnosen

Gråstrupedykker i Grunnosen

Gulnebblom i Grunnosen

Gulnebblom i Grunnosen

Gulnebblom i Grunnosen

Rettelse: i går antok jeg at lommen jeg hadde fotografert var en islom, etter litt hjelp med artsbestemmingen på artsobservasjoner, er konklusjonen at det dreier seg om en gulnebblom. Dette er det første funnet av arten i Grunnosen og det andre i Austrheim kommune.

En liten runde på Austrheim i dag førte til at jeg for andre gang i år fant dvergdykkere i Grunnosen. Denne gangen to stykker. I dag hadde jeg ikke med meg kajakk og observasjonene blei gjort fra Holmen. I dag var også høstens/vinterens første islom og gråstrupedykker på plass. Som vanlig var det en del silender og kvinender å se, samt den vanlige gråhegrekollonien. En sjøorre var og på plass. En spuvehauk lettet fra en grantopp når jeg parkerte bilen.
På Lerøy observerte jeg tre bokfinker og sju bjørkefinker på foringsplass.
På Hopland fant jeg restene av ei rugde.

Har noen dårlige dokumentasjonsfoto jeg vil legge ut litt seinere.
Vil gjerne ha tilbakemeldinger på lommene!

No comments:

Post a Comment