Monday, August 30, 2010

30 august - Litleskare, Lindås
Rovfugl over Litleskare. Tårnfalk?

Et par flokker med grågås fløy over.
En del måker svevde på termikk rett vest av huset. Studerte disse i kikketen da jeg oppdaget en rovfugl høyt oppe. Se vedlagte bilder.

No comments:

Post a Comment