Tuesday, August 24, 2010

24 august - Lygra og Litleskare, Lindås

Spurvehauk over Lygra

Musvåk over Litleskare

Musvåk over huset i 15.30 tiden. En annen fugl enn den forrige overflyvende.
En rask tur til Lygra i dag. Mye mindre fugl enn sist jeg var i "grønnsakhagen" på Utluro. En spurvehauk kom flyvende over, jaget av et titalls svaler. Fem tornirisk rastet i et tre.

No comments:

Post a Comment