Monday, August 16, 2010

16 august - Hope/Risa, Lindås

Mellomskarv i Skåptjørna

Musvåk ved Skåptjørna

Dagens hovedtur gikk til området mellom Hope og Risa. Her er det blant annet planlagt kraftlinje fra Mongstad til Kollsnes. Dette var også en dag der det var en dal rovfugler på farten. En musvåk kom flyvende i lav høyde over Skåptjørna, retning sørover. Enda lenger sør, over Lauvåsåsen, sirklet det og to store rovfugler. Den en kan med sikkerhet bestemmes til musvåk, mens den andre trolig også var det, men er usikker. Mot nordøst, ved Hellestveitnovi, var en tårnfalk på vei sørover.
I Skåptjørni var det det som muligens var en mellomskarv, men det må jeg få bekreftet av noen med mer kunnskap om skarv enn det jeg har. I vatnet var det og tre stokkender.
I det nordvestre området fant jeg det som trolig er gulpeboller av hubro. Tyder på at denne ihvertfall er innom området en gang i mellom.

På Bakkøy I Austrheim var det i dag en dvergfalk.

No comments:

Post a Comment