Wednesday, August 11, 2010

10-11 august - Leirvåg, Vikane, Åsen, AUSTRHEIM

Myrsnipe, brushane og to gluttsniper i Leirvåg

Gluttsnipe og skogsnipe i Leirvåg
11 enkeltbekkasiner inn for landing i Leirvåg

Brushane i Leirvåg

Gluttsnipe i Leirvåg

Både i går og i dag gikk jeg en god runde i våtmarksområdet. I går var det fire gluttsniper, i dag fem. I dag,som i går, en ung myrsnipe. I dag var skogsnipa fra igår vekke. En brushane var kommet til i løpet av natten eller morgenen. Både i går og i dag var det et par strandsnipe i den nedre delen og flere enkeltbekkasiner var spredt rundt i området. For øvrig var det mye løvsangere, buskskvetter og heipiplerker å se. Tre viper satt i dag på nyslått mark i den øvre delen av Leirvåg kulturlandskap.

I går fant jeg igjen den spesielle stæren i Vikane. Den har sterkt avvikende i farge.Det tok meg bare et sekund eller to å plukke ut denne fuglen i en flokk på 60-70 bestående av stæt i rein ungugldrakt til voksendrakt. Trolig samme fugl som jeg så samme sted for et par uker siden.

I dag kan jeg nevne funnet av to småspover ved Åsen på Austrheim. Her var det og en stærflokk på omtrent 500 individer og omtrent 400 fiskemåker!

No comments:

Post a Comment