Saturday, August 21, 2010

20 august - Leirvåg, Austrheim

Sotsnipe i Leirvågen

Sotsnipe i Leirvågen

Gluttsnipe i Leirvågen
Fremdels minst fem gluttsniper på plass i våtmarken. I tillegg var det dukket opp enbrushane og en sotsnipe. Kun en enkeltbekkasin tok til vingene på runden jeg hadde i dag.

No comments:

Post a Comment