Sunday, September 19, 2010

19 september - Krossøy, Austrheim

Ringtrost over Krossøy

En formidagstur til Krosøy førte ikke til de mest spennde funnene, men en ringtrost er ikke hverdagskost å finne ute i holmene. En spurvehauk klarte å skremme opp alt av troistefugler, stær og diverse andre etter at jeg først hadde skremt den ut av et granholt. En flokk på ca. 70 brunsisik letter etter mat i området.

Når jeg kjørte over Langøy var det en glokk på omtrent 50 bergirisk på fødejakt. To havørner holdt seg øst av Langøy.

No comments:

Post a Comment