Thursday, September 9, 2010

09 september - Litleskare, Lindås
Disse to musvåkene lekte seg over Litleskare i dag og forsvant mot nordvest

No comments:

Post a Comment