Tuesday, November 5, 2013

04 november - Austrheim


Munk på Krossøy

Sivhøne, Klebakkvatnet, Fonnes

Vannrikse, Purkebolsvatnet, Fonnes

Dagen startet med  å enda en gang å høre båndkorsnebb i sitkagranene bak huset. Litt seinere gikk ferden til flere plasser  i Austrheim. Også her var det båndkorsnebb på flere steder. Virker ikke som de minker i antall enda.

På Krossøy var det fremdeles tre munk på plass.
Alkekonge kom jeg over på tre steder i går, sør av Langøy, i Kvalvågstraumen og ved Håvarden (Lindås).
Ved Purkebolsvatnet hørt jeg, helt uprovosert, en kjent lyd. Nemlig "grisehylet" til vannriksa. Ved avspilling av lyd viste det seg å være minst tre vannrikser i vatnet. I nabovatnet, Klebakkvatnet (sør for veien), fant jeg dagens beste fugl, en SIVHØNE. Sivhøne er knapt årviss i Nordhordland.

No comments:

Post a Comment