Sunday, December 13, 2009

Tyborgøyni, Lindås, 12.12.09

Islom tett ved Mongstad Base.
Tatt i dårlig lys, med feil innstillinger og på lang avstand :-(

Fast i isen!

Kvinender ved Tyborgøyni

Grågjess og kortnebbgås ved Terneskjæret

En padletur på litt i overkant av to timer gav i dag fine resultater. Startet ut fra Knarrevik og padlet ut på nordsiden av Tyborgøyni. Her er det grunt og flere holmer og skjær. Har sett mer fugl tidligere i dette området enn det det var å se i dag. Det beste funnet var fire grågjess, trodde jeg, på Terneskjeret. Når jeg kikket gjennom bildene da jeg kom hjem, viste det seg å være tre grågjess og en kortnebbgås. Se bilde. Ny art for Lindås, art nr. 199. Dette er kun det tredje funnet av kortnebbgås i Hordaland i høst. Første funn utenom på Herdla.
Videre sørover fra langs Tyborgøyni, mot Langholmen, var det i dag minst sju alkekonger, 12 storskarv, over 20 silander, en håndfull kvinender , en skjærpiplerke og en rastende havørn. På vei tilbake til Knarreviki var det plane å padle gjennom det veldig smale sundet sør for Tyborgøyni. Her viste isen seg for tjykk til at det gikk. Da jeg igjen nærmet meg Terneskjeret igjen så så jeg i kikkerten at det holdt seg en lom midt mellom skjeret og kaiene på Mongstad Base. Dette var ved solnedgang. Fuglen lettet og forsvant nordvestover langs fjorden, trolig til et egnet sted å tilbringe natten. Ut fra feltobservasjonene og fotografier kan jeg konkludere med at lommen var en islom. Den første i Lindås i år.

No comments:

Post a Comment