Thursday, March 26, 2015

Gran Canaria - hegrer

I dalen ved hotellet vårt var det en dreneringsdam som ble brukt av mange fuglearter, deriblant tre ulike arter hegre. Gråhegre, silkehegre og topphegre brukte dammen regelmessig til næringssøk. Trolig fant de insekter og frosk.

Hotellet vi bodde på, Sheraton Salobre Golf & Spa Resort

Klikk på bildene for å se STØRRE utgaver!


Gråhegren er den eneste hegrearten som hekker i Norge. Den hekker i kolonier og er ganske vanlig som hekkefugl i Nordhordland.

Gråhegre;   http://no.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A5hegre
Silkehegre

Silkehegre er en liten hvit hegre som er vanlig i Sør-Europa, Sør-Asia og Afrika. Den blir årlig observert noen få ganger her i landet. Det er gjort tre funn i Hordaland. Det siste var i 2008 i Gjermundshavn.

Silkehegre (Little egret);    http://en.wikipedia.org/wiki/Little_egret¨
Topphegre

Topphegre hekker i Sør-Europa, vestre deler av Asia og i Afrika. En ganske liten hegre som er brunaktig når den sitter, men som i flukt virker nesten hvit! Ingen funn i Norge.

Topphegre (Squacco_heron);    http://en.wikipedia.org/wiki/Squacco_heronNo comments:

Post a Comment