Wednesday, October 9, 2013

Juli

Særdeles få bilder fra NH i juli månder; derfor noen fra Ulvik og rett øst om Langfjella...

Blåstrupe ved Hallingskeid, Ulvik

Lavskrike  nær Dagali

Jordugle i nærheten av Hemsedal

Boltit på fjellet mellom Hallingskeid og Osa, Ulvik

No comments:

Post a Comment