Friday, October 18, 2013

18 oktober - Øyane, Austrheim

I dag blei det i det nydelige været en kjapp tur til Krossøy og Sævrøy mens ungene var på skolen. Mye trost, sisik, finker og korsnebber på farten. Båndkorsnebber og GRÅSPETTER observert på begge øyene. På Krossøy fant jeg ellers lite spennende fugl i dag. På Sævrøy var det minst tre munk og tre gransangere. Den ene av disse viste seg å være, med så stor sikkerhet som det er mulig å si uten å ha fuglen i hånden, av underarten TRISTIS. Fuglen var veldig gråbrun og uten antydninger til gult i hodeområdet. Eneste antydningen til gult synes under og innerst på vingene. Den hadde også kullsvarte bein. Tydelig og klar "kyllinglyd" - iiip.

På veien hjem hjem fra Krossøy oppdaget jeg en lomvi øst av Langøy.

I ettermiddag har det vært både hønsehauk og spurvehauk over huset på Litleskare.Sibirgransanger (tristis), Sævrøy, Austrheim


No comments:

Post a Comment