Saturday, January 16, 2010

Leirvåg. Austrheim. 16.01.2010

Fossekallen holder seg fremdeles ved utløpet av bekken som går gjennom våtmarksområdet. Ikke mange meter åpen elv, så mye mat tviler jeg på at den finner. Som vanlig en del kvinender, silender og skarv i sjøen like ved.

No comments:

Post a Comment