Wednesday, January 13, 2010

Leirvåg, Austrheim, 12.01.10


Båndkorsnebb i Leirvågen

En rask tur i Leirvågen førte til funn av en ny art for min del og muligens for Austrheim kommune også, nemlig båndkorsnebb. Arten er registrert i kommunen, men uten noe konkret funn...
Minst tre stykker spiste gran og furufrø kloss ved veien og fergekaien. Seinere hørte jeg lyden de laget et godt stykke unna, så trolig er det flere fugler i området.

No comments:

Post a Comment