Wednesday, January 13, 2010

Grunnosen, Austrheim. 08.01.10Startet som vanlig ut i fra Holmen ved Toftegård. Denne gangen i -10 grader på kaien (-21 lenger inne, på Skodvin). Turen gikk fram og tilbake i Grunnosen, med en tur ut til Islendingen og nordvestre hjørne av Børilden. Flere silender og kvinender i området nå enn tidligere. Dette har nok sammenheng med at vann og fjorder lengre inne holder på å fryse igjen. Omtrent 100 kvinender og 80 silender fant jeg i dag. Dagens største overraskelse var en overvintrende rødstilk som kom flygende rett over meg og gikk inn for landing ikke langt unna. Rødstilk har ikke vært observert i Hordaland siden midten av november 2009. En bergand hunn holdt seg sammen med to silender. To sangsvaner holdt seg i ytre og vestre del av osen. Andre funn, to smålom, to ubestemte store lommer (trolig islom), en horndykker, en gråstrupedykker og to havørn.

No comments:

Post a Comment