Friday, April 9, 2010

Leirvåg og Fonnes, Austrheim, 09.04.2010

En av to sildemåker ved Seimsvatnet

Heipiplerke i Leirvågen

Ringtrost i Leirvågen

Planen i dag var egentlig en padletur i Grunnosenområdet, men p.g.a. diverse nødvendige ærend ente det opp med omtrent samme runden i dag som i går. Mye de samme fuglene å se, men et klart høydepunkt var det i dag, nemlig en ringtrost i våtmarksområdet. Den satt på en gjerdestolpe ved grusveien. RIngtrost er ny art for Austrheim kommune. Rett ved veien fra sør dukket også den første gjerdesmetten etter vinteren opp. I dag var det og to syngende jernspurver i våtmarken. I dag var det enda flere heipiplerker også.

I dag var det to par krikkand i Altersvatnet.

På vei utover var jeg og en tur ned til Fonnebostsjøen. Ved Fonnebostvatnet var det bl.a. ni beitende grågjess, fem kanadagjess og tre stokkender. Like ved vannet ropte en grønnspett. På markene ved Lindås senter var det minst fire par viper og en syngende storspove.


No comments:

Post a Comment