Wednesday, April 7, 2010

Austrheim, 06.04.2010

En tur på jobb i løpet av ettermiddag og kvelden førte til et par interessante funn. På Bakkøy var den lokale hekkebestanden av grågås på plass. Så også en vipe, men trolig var det flere i og med at jeg observerte kun fra drosjen i fart. også på Sætre så jeg en vipe.
En teist i full sommerdrakt lettet mellom Rongeværskallen og Grimeskjæret. Lokal hekkefugl? Her lå det og en havsule på sjøen. Når gasstankeren jeg var ombord på nærmet seg Leirvågsundet og mannskapet skulle gjøre klar for fortøyning, lettet en tårnfalk fra fordekket og så ut til å sette kursen for Håvarden.

No comments:

Post a Comment