Tuesday, April 6, 2010

Bøkeskogen, Vollom, Lindås, 06.04.2010

Hadde meg en kort tur i Bøkeskogområdet i dag. Ikke så mange arter å se, men noen trekkfugler var på plass. En gransanger sang høyt og tydelig ved Skarsvatnet. I Skaret var det og minst en heipiplerke, samt en flokk med bokfink. En enslig stokkand hann på vannet. I Vallevika var det en storspove i tillegg til de vanlige måkene og endene. I selve naturreservatet var det og kun de vanlige artene, med unntak av noen bjørkefinker. Første gang jeg har sett de i skogen. Tror de var på jakt etter bøkenøtter.

No comments:

Post a Comment