Thursday, April 8, 2010

Leirvågen og Fonnes, 08.04.2010

En tur ut før dagens jobbing resulterte i flere nye arter for året for kommunen. Sivspurven ved Purkebolsvatnet var den første i Nordhordland i år.

De andre nye artene for året:

81 Krikkand8 apr
80 Hettemåke8 apr
79 Linerle8 apr
78 Jernspurv8 apr
77 Gransanger8 apr
76 Gråsisik8 apr
75 Sivspurv8 apr

Hettemåke er ikke så vanlig å se i Austrheim. De to jeg så i dag lette etter mark på jordet i Leirvågen sammen med omtrent 60 fiskemåker.

No comments:

Post a Comment