Friday, May 25, 2012

TROSTESANGER - 23 og 24 mai - Nattsangertur + FedjeRinggjess på trekk ved FedjeGulerle på Stormark, Fedje


Tornskate på Fedje


Natt til onsdag var jeg en tur til mange av de kjente nattsangerlokalitetene i Nordhordland. Resultatet var veldig magert. Foruten sivsangere på flere lokaliteter, også de i mindre antall enn normalt på denne tiden, var det kun gresshoppesangeren på Vollom og en hornugle på Radøy å rapportere.

I går gikk ferden til Fedje. På vei til ferga bestemte jeg meg for å svinge innom Purkebolsvatnet på Fonnes. Der kom dagnes beste funn. Trostesangeren (som nå har fått kallenavnet "Trusty Trosty") er tilbake fra tropisk Afrika for sin fjerde sommer i Austrheim! Alt i fjor fikk jeg henvendelser om det kunne tenkes at den arten hekket i vannet. Spekulasjonene blir  vel ikke mindre nå. Jeg fulgt med forholdsvis godt etter at sangen stilnet i fjor og fant ingen fugl i området. Tror derfor ikke på hekking, dessverre.På Fedje var det som vanlig flere godbiter. 
Beste funn var en TORNSKATE sør på øya.Her var det og en SVARTKRÅKE (den har vært i områdesiden i fjor), en gulerele12 heilo, 8 småspove, to par storspove


Nord på øya observerte jeg en flokk ringgås trekkende mot nord. Her var det og en tyrkerdue. En art jeg ikke har sett med sikkerhet i NH på minst 20 år!

No comments:

Post a Comment