Monday, August 22, 2011

...en sommer er over...

Brushane i Leirvåg

Heilo i Leirvåg

Skogsnipe ved Solhaugen

Møller på Sævrøy

...og høsttrekket har alt vart en stund. Først de siste dagene har jeg hatt mulighet for å sjekke ut hva som beveger seg i Nordhordland. Noe fuglekikking har det blitt tidligere i sommer, også etter nattsangersesongen var over. Når det gjelder nattsangerene i Nordhordland så kommer jeg tilbake til de en gang de neste ukene med en oppsummering og med et kart som viser observasjonene jeg har gjort dette året.

Nå når ferietiden er over og ting faller tilbake til det normale vil også bloggen bli oppdatert jevnlig. De siste par dagene har jeg vært et par turer på Austrheim. Det har resultert i flere nye arter av året for for min del og bl.a. en helt ny art for Austheim kommune. Den nye arten er rosenfink. Den så jeg på nordre Sævrøy 18 august. Her så jeg også en møller.
Ny art for meg i år var også skogsnipen som lettet på jordene mellom Årås og Austrheim (Solhaugen) i dag. Også ny for lokaliteten. Her var det bla. arter en enslig brushane. I Leirvåg i dag var det relativt få vadere, bortsett fra brushane som det totalt var 35 stykker av på slåttemarka. På jordene var det to heilo. I våtmarken tre enkeltbekkasin, en brushane og en strandsnipe. I går ettermiddag var det bl.a to gluttsniper og en sandlo.
To trekkende flokker med grågås over Austrheim i dag, 65 og 35 fugler.

No comments:

Post a Comment