Friday, February 11, 2011

11 februar - Grunnosen

Fjæreplytt ved Oksebåsbåane

Steinvender ved Oksebåsbåane

Gulnebblom i Krabbesundet

Gulnebblom i Krabbesundet

Horndykker i Grunnosen

To og en halv uke siden forrige runde i Grunnosen. I år kommer jeg til å følge dette området spesielt godt. Skal prøve å ta flere turer i vår og på forsommeren for å kartlegge hekkefugler.
Håpet er å finne arter som bare hekker fåtallig i Hordaland. På kjøpet håper jeg å sikre meg noen gode bilder av artene som finnes vanlig i området.

Turen i dag førte til funn av en ny art for Grunnosenområdet, en steinvender. Denne holdt seg sammen med en flokk fjæreplytt. Alt før jeg kom meg i kajakken oppdaget jeg en lom langt ute i Krabbesundet. Trodde først det dreide seg om en storlom, men etter å hå studert bildene kom jeg fram til at det er snakk om en gulnebblom. I området ved Krabbesundet var det tilsammen omtrent 23 fjæreplytt. Inne i selve Grunnosen kom jeg over en dvergdykker. Tidligere har jeg kun funnet dvergdykker lenger inne i Grunnosen. Ellers var det på plass bl.a. :

- tre horndykkere
- to storspover
- en rødstilk
- en smålom
- ca. 50 kvinender og 50 silender
- en havørn

Deilig å kunne konstatere at det går mot vår. I ly for den kalde nordøstlige vinden varmet solen godt i ansiktet :-)

No comments:

Post a Comment