Tuesday, September 13, 2011

13 september - ToskaUng vandrefalk på Floni


Tundralo på Floni

Dagen blei brukt til høstens første tur til Toska og Floni.

Skal summere opp ganske så kort. Dagens beste funn var en ung vandrefalk som holdt seg helt nord på Floni. Se bilder.
Også det nest "beste" funnet var på Floni. En tundralo, som holdt seg sammen med en brushane.

Totalt kom jeg opp i 48 arter i dag. I seg sjøl en indikasjon på at mye fugl er på trekk. I dag var det både vadere, troster og andre sprvefugler i bra antall.

No comments:

Post a Comment