Friday, April 13, 2012

11, 12 og 13 april - Nordhordland rundtDuetrost på Selevoll, AlversundLappfiskand i Ævatnet, FonnesKrikkand i Kvassnesstemma


Stadig flere trekkere ankommer de siste par dagene med litt høyere temperaturer, har det blitt mye liv i skog og hei.

På onsdag var jeg en tur innom Kvassnesstemma og Eikangervåg. I Kvassnesstemma er fiskemåkene tilbake på hekkeplassene sine. En av måkene var fargemerket. To-tre par krikkender har og kommet siden sist jeg var der.
I Eikangervåg var det minst en hann bergand sammen med en del toppender. Kan godt ha vært lere bergender siden flokken lettet før jeg fikk sjekket alle fuglene. Dagens beste fugl var allikevel duetrosten som lette etter føde bøen på Sellevoll. Alle de tidligere funnene av duetrost i Lindås har vært i indre deler av kommunen.

På torsdag tok jeg turen NH-rundt. Nå var det tre smålommer i Fjellangsvågen. Det var det en periode i fjor vår også. I edelløvskogen på Fjellanger sang det en gransanger.  Ny art for min del i Austrheim kommune, var en LAPPFISKAND i Ævatnet på Fonnes. Kun et funn fra tidligere, i januar i år (Tore S.).

En kjapp tur ut på Neset på Seim etter å ha levert unger på skolen i dag. Her var vårens femte steinskvett for fylket. Litt lenger inn, på Spurkeland, var det en dvergspett. Kjent lokalitet for arten.

No comments:

Post a Comment