Monday, April 2, 2012

27 mars - Grunnosen, Austrheim ++


Fylkets første steinskvett denne våren, 27 mars, Grunnosen, Austrheim.To av tre horndykkere i Grunnosen, Austrheim, 27 mars.
Svartryggerle på Lygra, Lindås, 28 mars.


Endelig vær for en padletur i Grunnosen  igjen. Regnet med at våren skulle vise frem noen nyankomne gjester og at kanskje noen virntergjester var forsvunnet. Begge deler stemte til en viss grad. Dagens beste funn var en tidlig steinskvett. Første i fylket i år. I Krabbesundet fløy det en svartryggerle rett over kajakken. Flere skjærpiplerker var ankommet. Et par stykker utførte fluktspill. Også noen fiskemåker var ankommet. Grågåspar var det kanskje flere av enn noen gang i området. Får vel ta en skikkelig opptelling i løpet av april.
På Låge ISlandingen satt det en liten flokk fjæreplytt. 

Tre horndykkere var fremdels på plass på stedet jeg finner de oftest. De bruker hele Grunnosenområdet, men det er et par steder sjansen for å treffe på de er klart størst. 
Selvfølgelig var det et par havørner i området også :-)

22 mars fløy årets første musvåk over huset mitt på Litleskare.
28 mars var det en svartryggerle på Lygra. 

No comments:

Post a Comment