Wednesday, March 9, 2011

09 mars - Grunnosen

Nesten en måned siden forrige padlerunde i Grunnosen. Nye arter av året var kun tjeld og grågås. Ellers var det fremdeles to, trolig, tre horndykkere på plass. Også rødstilkene holder seg i området fremdeles.

Ellers verdt å nevne i dag:
- 2 fjæreplytt
- ca. 35 silender
- ca. 35 kvinender
- en havørn (ungfugl, trolig 2K)

Satser på en ny tur i området om ikke lenge :-)


No comments:

Post a Comment