Wednesday, March 16, 2011

16 mars - Krossøy og Grunnosen, Austrheim

Sanglerke på Krossøy

Duetrost på Krossøy

Duetrost på Krossøy

En runde på forskjellige steder på Austrheim førte til funn av en ny art for kommunen. Fugeln var en duetrost som viste seg på markene på Krossøy. Årets første sanglerker i NH var også her.

De tre dvergdykkerene holder seg framdeles i Grunnosen. Stort sett holder de seg i den indre delen, nær kaien på Holmen.

I Altersvatnet på Fonnes var det i dag både grågås, kanadagås og sangsvane, samt en stokkand hann.

No comments:

Post a Comment