Sunday, June 5, 2011

05 juni - Gresshoppesanger, trostesanger og åkerrikse

Åkerriksa sine sangposisjoner

Åkerriksa sin sangposisjon 04.06.11

Med en rask runde ut til Myksvoll før nattens jobbing fikk jeg konstatert at gresshoppesangeren ved kvernhuset fremdeles synger på samme plass.
Litt seinere, i 08-tiden fikk jeg og konstatert at trostesangernen synger fra sin plass nord i Purkebolsvatnet. Kanskje dette ikke er samme fuglen som har vært her de to siste årene!? Ting ved sangen og at denne fuglen foretrekker nordenden, ikke sørenden, slik som den i fjor og forfjor, tyder på det. Der bekken fra Altersvatnet på Fonnes renner ut i sjøen fant jeg i dag en rødstilk.

På vei hejm etter jobb tok jeg veldig kjapt veien om Sætre på Radøy. Åkerriksen sang også da, ca. kl. 14:30. Fuglen satt nå omtrent 80 meter lenger nord. Se bilder. Også, bl.a. sang det en gulsanger i området.

No comments:

Post a Comment