Friday, September 28, 2012

Fedje og Gulen


Gulen er jo ikke akkurat NH, men tenker at jeg kommer til å inkludere denne kommunen her på bloggen.

Onsdag ble det tur til Fedje. Været of forholdene var perfekte. Dessverre var det lite fugl å se. Veldig stille, bortsett fra et lite blaff midt på dagen.

Beste fugler:
- dvergspett (trolig to individer)
- gråstrupedykker
- kvartbekkasin
- vandrefalk

I tillegg var det noen seine trekkere bl.a. hagesanger, løvsanger og gråfluesnapper. Fargemerket gråmåke. Merket som unge på Fedje i 1987!


En av to dvergspetter på Fedje


Ikke BARE fugl...


Gråstrupedykker ved Moldøy, Fedje


Hellisøy fyr


Sanglerke ved Synste Odde, Fedje


Fuglekonge

I går gikk turen til Ytre Gulen. Her var det faktisk mer fugl på farten enn på Fedje, men allikevel ganske lite.
Beste fugl var en VARSLER. Denne jaktet på småfugl i det åpne terrenget på Byrknes. Sør på Byrknesøyna, i granskogen mot Gråvik, dukket det opp en dvergspett.
Ellers verdt å nevne; strandsnipe, orrfugl, to lomvi, samt en fargemerket gråmåke (som jeg dessverre ikke fikk lest av riktig nummer på).


Orrfugl på ByrknesøyVarsler på Byrknesøy


Høstfarger


Kveldstemning på Byrknes

No comments:

Post a Comment