Tuesday, October 2, 2012

Fedje

Skogdue
Hvitkinngås

Ga Fedje et nytt forsøk i går, selv om været ikke var det beste. Ikke noe nedbør, men ganske kraftig vind. Dette gjorde det vanskelig å finne de mindre fuglene i busker og kratt, samt å høre lyd. Derfor dukket de mest spennende fuglene opp i åpent terreng. 

Det fjerde funnet av SKOGDUE på Fedje var dagens hødepunkt. På dagen fjorten år siden sist den blei sett på øya, 01.10.1998. Den gikk på gressmarka mellom Våge og Nygård. 
Av andre funn kan nevnes, alle i Stormarkområdet;

- vandrefalk
- 50 hvitkinngjess
- 5 heilo
- 2 myrsnipe
- 2 snøspurv
- kaie

Også denne gangen var det generelt lite troster og andre spurvefugler.

No comments:

Post a Comment