Monday, January 10, 2011

10 januar - Lygra, Lindås

Var en kort tur til Lygra i dag. Fire orrfugl beitet i bjørkene nær parkeringsplassen til Lyngheisentreret. Her kom og to gråtrost flygende over. Fire grankosnebb var fødesøkende i toppen av ei lønn på Innluro. Ellers var det veldig mye fugl på foringene på Utluro. Særlig mye grønnfink.

En voksen havørn prøvde å ta en gråhegre i lufta nær kirka. Hegren skreik konstant mens resten av flokken på 18 individer fløy rundt. Ingen fangst for ørna denne gangen.

No comments:

Post a Comment