Friday, April 8, 2011

07 april - Austrheim

Svartryggerle på Solhaugen

På vei ut til Austrheim la jeg merke til en fugl på Tjukhetlevatnet. Snudde tilbake for å ta en nærmere kikk. Det viste seg å være en smålom. Isen ligger fremdels i helt i søndre enden av vatnet.

Resten av dagens mest interessante funn er kort oppsummert;
årets første enkeltbekkasin for min del. Funnet på Solhaugen, mellom Årås og Austrheim. Her var og årets første tornirisk. En flokk på ca. 12 individer, samt en svartryggerle sammen med sju linerler.

No comments:

Post a Comment