Tuesday, April 26, 2011

26 april - Byrkjeland, Radøy


Gresshoppesanger

Tok en tur til Byrkjeland på Radøy igjen i dag. Det viste seg å være to gresshoppesangere der, men kun den ene av disse sang. Kanskje et par alt?
Fylkets tredje tornsanger sang på østsiden av vatnet. Den første dukket opp for noen dager siden i Øygarden. Den andre i Øygarden i dag. For min egen del fant jeg også årets tre første munk i området i dag.


No comments:

Post a Comment