Friday, April 29, 2011

29 april - Radøy

Nok en nattlig kjøretur hjem fra jobb resulterte i funn av årets først hornugle i Hordaland. Den sang meget aktivt. Ved Hella kunne ropene fra en hubro høres fra vest.
Ved Byrkejlandsvatnet sang det i natt to gresshoppesangere. Den ene ved skuret på det gamle betiet og en annen omtrent 400 meter lenger nord. Mistanken om en skogsnipe i området blei og styrket.

No comments:

Post a Comment