Wednesday, October 7, 2009

Austrheim 07 sept 2009

Gjerdesmett på Krossøy


Spurvehauk på Slettebakken.

Havørn på Krossøy.

Dagen blei brukt på i hovedsak tre lokaliteter i Austrheim, nemlig i Leirvågen, på Slettebakken og i Øyane, da spesielt på Krossøy blei det brukt noen timer.
I Lerivågen var det generelt lite fugl og i våtmarksområdet var det kun en enkeltbekkasin. I et grantre på Håvarden hadde en voksen havørn søkt dekning for de kraftige regn og haglbygene.
På Slettebakken var det noe mer fugl. Bl.a. hele 16 enkeltbekkasin. En sanglerke tok til vingene og sang noen strofer. Flokker med heipiplerke og grønn/bokfink var det og. Her kom det en havørn seilende over jordene. Rett før jeg satte meg i bilen dukket dagens rovfugl opp, nemlig en spurvehauk.
På Krossøy var håpet å komme over noen sangere eller andre sjeldenheter i buskene rundt husene der ute. Det var selvfølgelig en god del blandede trosteflokker i området, fire munk, seks fuglekonger, bokfink, grønnfink, mange gjerdesmetter, rødstrupe og til slutt kom det en havørn seilende over her og.
Til slutt tart jeg med det som trolig var en rødnebbterne øst for Langøy.

No comments:

Post a Comment