Thursday, October 15, 2009

Litleskare, Lindås, 14.10.09

Spurvehauk på Litleskare

Vandrefalk og ravn på Litleskare

Vandrefalk på Litleskare

Vandrefalk på Litleskare

På dag med sørvestlig til sørøstlig vind er det mange rovfugler som følger åsene her på Litleskare, slik at de er synlige fra min side. I dag var en slik dag. I løpet av kort tid kunne jeg observere flere spurvehauker og minst en vandrefalk.

No comments:

Post a Comment