Monday, October 12, 2009

Krossøy, Austrheim, 12.10.09

Krossøy nord, kystlynghei.

Havørn over lyngheiene nord på Krossøy.

Bestemte meg for å ta en liten tur til Krossøy i dag og. Nordavinden, opp i stiv kuling styrke, virket som å ha skremt fuglene til et annet sted. Selvfølgelig blir det vanskeligere å både se og høre fugl i sterk vind, men det var allikevel uten tvil mindre fugl enn på fredag.
En munk hann holdt seg i området nær låven og granene. Her var det og en svartmeis og noen fuglekonger i dag. Et par heipiplerker var det i lyngheia nord på Krossøy. Her kom det og en havørn seilende over.
Ellers var det ganske mye trost i området. Særlig grå og rødvinge, men og en del svarttrost og en måltrost.

No comments:

Post a Comment