Friday, October 16, 2009

Hjemås og Eikanger, 16.10.09

På fredag blei det en tur til Eikangervågen og Hjelmåsvågen for å sjekke ut sjøfuglståa. IHjemåsvågen var det hele 1300 ærfugl. For å få et rimelig nøyaktig riktig antall, tok jeg 3 bilder der jeg zoomet lett inn og satte disse så sammen til ett bilde. Talte så hver enkelt fugl og la til et lite antall som ikke kom med på bildet. I Hjelmåsvågen var det og 4 haveller, 4 svartender, ca. 40 toppender, 20 kvinender, 1 sjøorre, 1 storskarv, 18 kanadagjess og ukjent antall svartbak og gråmåker. En havørn krysset vågen fra nord til sør. I haugen bak meg på Fyllingsnestet, kan det ha vært en hønsehauk eller hubro? Jeg har aldri sett kråke og ravn så aggressive mot en annen fugl noen gang. Så kun et kort glimt av noe som beveget seg og kan kun si at det dreide seg om en stor fugl.

I Eikangervåg brakkvannsområde var det ca. 50 toppender, en siland og noen stokkender. Utenfor, i selve vågen var det ikke så mye fugl, men langt ute, i Eidsnes fjordområde, var det 9 sjøorrer og 16 haveller.

No comments:

Post a Comment