Thursday, October 29, 2009

Hjelmåsvågen og Eikangervågen, Lindås, 29.10.09

Kvinender ved Eidsnes

Oter i indre Hjelmåsvågen

Ser ut som det fine høstværet holder seg til og med i morgen. Ingen sol i dag, men tilnærmet vindstille gjorde at jeg tok meg en tretimers padletur i dette området. Håpet var bl.a. å finne noen dykkere og kanskje en lom her og, men det var ingen slike å se. Andefugler var det derimot lett å finne. I Hjemåsvågen var det en flokk med 23 ærfugl, en flokk med omtrent 110 kvinender, seks silender, 15 stokkender, to gråhegrer. En oter lette etter mat i indre Hjelmåsvågen. En nøtteskrike sanket nøtter på den ene holmen og jeg hørte to grønnspetter i skogen på Knappen.
Utenfor Fyllingsneset var det 30 svartender og minst seks sjøorrer. På oppdrettsanlegget holdt det seg 18 storskarv.
I Eikangervåg brakkvannsområde var det i dag 29 toppender, 11 stokkender, fire silender, sju knoppsvaner og to storskarv.
I Eidsnes fjordområde fant jeg 45 haveller, en sjøorre, 45 kvinender, seks toppender, ni silender og fem stokkender.

No comments:

Post a Comment