Sunday, October 11, 2009

Øyane, Austrheim, fredag 09.10.09
Gulbrynsanger!
Selv om jeg bare var på Krossøy en god halvtime, var der dagens beste "fangst" kom, nemlig en gulbrynsanger. Den satt i lønnetreet ved låven. Den forsvant før jeg rakk å artsbestemme med sikkerhet. Heldigvis fant jeg den igjen ikke langt unna etter kort tid. Den lette da etter føde sammen med en liten flokk med fuglekonger. Gulbrynsangeren holdt seg stort sett i øvre halvdel av trærne, mens fuglekongene var overalt.
På samme sted oppholdt det seg bl.a. og en vintererle og en gransanger.

Samme dagen hadde jeg meg en tur til Lyngoksen i kajakken min. På veien ut, en tur på ca 15 minutter fra Baløy, kom jeg over både lomvi og rødnebbterne som fisket. På selve Lyngoksen var de meste spennende artene sanglerke og en låvesvale trekkende mot sør. Ved skjærene vest av Lyngoksen var det seks svartender, en havelle og omtrent 25 ærfugl.
På vei til bake til bilen fikk jeg øye på en snøspurv som gikk inn for landing på Baløy. Tilbake i bilen kom jeg over seks bergirisk på Sævrøy.

Dagen før, på torsdag, var det og en løvsanger på Krossøy.

No comments:

Post a Comment