Friday, October 23, 2009

Grunnosen og Børilden, Austrheim, 23.10.09

Horndykker i Grunnosen

Islom NV av Børilden

Oter på Børilden

Også i dag ble det tid til en tur i kajakken. Ferden gikk som i går ut fra Toftegård. Ikke like fint som i
går, men fullstendig vindstille gjør at er det lett å se fugler på sjøen. Har ikke padlet mange meterene
før det dukker opp en horndykker. Videre utover i Grunnosen finner jeg den samme islommen som
var der igår. Det sammer er de to horndykkerene og begge svartendene fra i går også. I tillegg var
det dukket opp en enslig havelle.
Ferden gikk så videre rundt nordsiden av Børilden. Her finner jeg nok en islom. Denne er i sommer-
drakt. På vestsiden av Børilden er det lite sjøfugl, men en spurvehauk kommer seilende over med
sydlig kurs. Går en tur i land ved bebyggelsen. Her der det en del trost, finker og meiser. Også en
gråspett letet etter mat her. Ved sørvestenden av Børilden kommer det nok en lom, denne i luften.
Trolig var det smålom.

I dag så jeg dessuten hele tre otere på ulike plasser på turen min. Den ene skreik ut sine kallerop,
men uten å få svar. Trolig dreide dette seg om en årsunge. To voksne havørner satt i de store
granene på Litlestongi og laget sine kraftige lyder. Totalt padlet jeg vel omtrent 22 km.

No comments:

Post a Comment